Kontakt

Kontakt info for bestyrelsen:


Bestyrelsen kan kontaktes på  bestyrelse@skaelskoer-baadelaug.dk


Formand

Mogens Koziel

40595363

formand@skaelskoer-baadelaug.dk


Kassemester

Hans Henrik Christiansen

4073 1660

kassemester@skaelskoer-baadelaug.dk

Kontingent Bank reg.nr.:2433 Kontonummer: 4383 501 291


Bestyrelse og kontakt for lån af vores værktøj og ny klubstander

Bent Jensen

3144 1590


Bestyrelse

Bent Grathwhol

6062 2015

Mail: bentgrathwohl@gmail.com

Skælskør

Bådelaug

- Mødestedet for de maritime -

Skælskør Bådelaug  Havnevej 22, 4230 Skælskør