Hjem

 


SKÆLSKØR BÅDELAUG

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

OG EFTERFØLGENE SPISNING

TIRSDAG DEN 5 MARTS 2024 kl. 18.00

I KLUBHUSET

HAVNEVEJ 22 SKÆLSKØR.

 

 

 

Dagsorden:

 

   1: Valg af dirigent.

   2: Valg af stemmetællere.

   3: Formandens beretning 2023.

   4: Fremlæggelse af regnskab 2023.

   5: Behandling af indkommende forslag.

   6: Fastsættelse af kontingent for 2025.

   7: Bestyrelsesmedlemmer på valg i 2023:

         Mogens Koziel.

         Bent Jensen (modtager ikke genvalg).

   8: Valg af suppleant.

   9: Valg af revisor.

 10: Valg af revisorsupplant.

 11: Eventuelt.

 

 Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

 Dagsorden og vedtægter vil være til stede i klubhuset på dagen.

 De kan også ses på vores hjemmeside.

 

 Efter endt generalforsamling byder Skælskør Bådelaug på spisning, samt kaffe og kage.

 

 Tilmelding til spisning skal ske til Bent Grathwohl, sms på tlf. 60 62 20 15 eller på mail: bentgrathwohl@gmail.com   senest mandag 26 februar 2024.


Vi samarbejder med vores 2 andre fantastiske lokale vandsportsklubber


Storebælt Småbådsklub og Skælskør Amatør Sejlklub og så er vi medlem af Danske Tursejlere.