Historie

Her er vores historie om en fantastisk foreningDet hele begyndte tilbage i 1988. Det var sådan i Skælskør havn at sejlklubben havde hele kajen ved det røde pakhus. Den aftale ville kommunen gerne have opsagt, vel fordi det var en dårlig aftale rent økonomisk.

Tre af de store både som lå ved den kaj, fik den ide at starte et bådelaug, og gik rundt og lagde sedler i bådene, med opfordring til at melde sig ind hos dem. Det var især Erik og Inge der var meget aktive, og den 1. September 1988 var der stiftende generalforsamling hvor en masse båd- ejere var mødt op, og det foregik på Central Hotellet i Østergade.

Der blev valgt bestyrelse og valgt Stander, der var kommet en del forslag til standere, der blev valgt nogle foreløbige vedtægter, og dermed var Skælskør Bådelaug stiftet med John som formand.

Men der viste sig hurtigt et behov for at ha´ et sted hvor man kunne samles og det fik vi i strandgade 14. Og der samledes vi de første år, indtil lokalerne skulle bruges til kunstudstilling. Så flyttede vi til beboer- huset på parkvej. Det var imidlertid ikke særligt tilfredsstillende for os, og der opstod de første tegninger til et hus, som vi havde set dem på andre havne. Vi begyndte at skrive ansøgninger om et sted på havnen, og det blev afvist i flere år. Men vi blev ved med at søge og bad om møder om vores situation, og fik til sidst ved et havneudvalgesmøde den besked, at det ikke var kommunens problem vi ikke havde noget sted at være.

Men det fik os til at drøfte om vi ikke skulde købe en stor Campingvogn som vi stillede op på havnen, så havde vi jo et mødelokale på havnen.

Det gjorde vi så, efter aftale med havnefoged.

Den var meget brugt, vi havde klubaften hver fredag, og havde sat borde og bænke op uden for, og sommetider var vi 20 mennesker inde i vognen hvis det var regnvejr. Vi havde vores campingvogn på havnen fra 1995 til 2001. Til år 2000 festen havde vi sat telt og pavilloner foran den og holdt fest i tre dage.

Men i 2001 fik vi besked fra havneudvalget at det var sidste år vi havde vognen på havnen, den var også ved at være slidt op, så nu måtte der ske noget andet.

Men det var jo det hus byggeri der stadig blev arbejdet med i bestyrelsen og vi fik udarbejdet en tegning som havneudvalget ikke kunne afvise, og ved et møde med arkitekterne i kommunen fik vi den besked at hvis de, fik lov til at tegne huset som de syntes at det skulle se ud med den grundplan som vi havde udarbejdet, så blev det også meget nemmere at få igennem i byrådet.

Vi søgte stadig om tilladelse til at bygge på havnen og havde vist at der var et behov, og ved et møde med Borgmesteren og Kommunaldirektøren sagde de til os, at vi måtte søge nogle fonde og jeg fik nogle tips til fonde som vi kunne søge.

Udover ansøgninger til fonde, oprettedes der mulighed for at købe et andelsbevis blandt medlemmerne.

Nu kom der skred i det, der kom forslag fra arkitekten, det var de tegninger som huset blev bygget efter og vi kunne mærke at der var interesse for projektet. Planlægningsarkitekten gjorde et stort stykke arbejde for os i byrådet.

Vi var enige om at medlemmerne selv skulle bygge, og i foråret 2003 havde vi tegnet 14 medejerbeviser og fået byggetilladelse, haft nabohøringer, som resulterede i at huset blev vendt, og endelig kunne vi komme igang.

Nu manglede der kun kommunens tilskud. Men pludselig kom der et brev fra kommunen med et afslag om tilskud. Men mens vi sad og ærgrede os, havde et klogt hovede i avisen, at kommunen havde fået nogle EU middler, og det endte med vi fik vores tilskud.

Ja så var det jo bare at se og komme i gang, og inden frosten var gået af jorden havde vi taget første spadestik og var i gang, og 4,5 måned senere var huset indviet og taget i brug. Det var i august 2003.

Efter mange års kamp med det vores flotte klubhus, overdrog vi i 2013 klubhuset til kommunen, da driftudgifterne blev for store. I samarbejde med havenmyndighederne, har vi fået indrettet en top moderne sejlerstue. Vi har stadig som forening brugsret over huset til alle vores arrangementer.