Kalender

Kalender 2020

 

Januar:

 

Februar:


15-16/2-2020 Danske Tursejlere afholder:

Kursus i SRC-certifikat Short Range Certificate

At eje eller benytte en maritime VHF radio med DSC kræver at man har bestået Søfartsstyrelsens SRC prøve. Dette kursus er forberedelsen til Søfartsstyrelsens prøve. Kurset dækker hele pensum til SRC prøven, og der afsluttes med en prøve.

Der kræves ingen forudsætninger for at deltage i dette kursus.

Dato og sted

Skælskør – d. 15.-16. februar 2020 (Gammelgade 23, 4230 Skælskør)

Tid:
Lørdag kl. 10:00 – 16:00
Søndag kl. 10:00 – 16:00, hvor der afholdes prøve i den sidste time

Pris: Kr. 1.250,- inklusiv materialer + forplejning. Dertil kommer prøvegebyr på ca. kr. 500,- til Søfartsstyrelsen

Tilmelding: Senest 3 uger før kursets start på 70214242

Kurset gennemføres ved min. 8 deltager og max. 15 deltagere pr. kursus.


19/2-2020

Klubaften med Renskib onsdag 19/2-2020 kl. 18.30 i klubhuset Havnevej 22 Skælskør.

Martin Walter Massenberg fra Renskib kommer og demonstrerer deres produkter


22/2-2020 Danske Tursejlere afholder:

Kursus i Kanalskipperbevis CEVNI Certificate of Competence

Formålet med kurset er at gøre deltagerne fortrolige med reglerne for sejlads på de indre europæiske vandveje og indlære disse regler med henblik på aflæggelse af teoretisk prøve i disse.

Undervisningen omfatter følgende elementer:
– Gennemgang af regelsæt bag CEVNI kravene
– Vandvejenes færdselstavler og deres betydning
– Kanalsejlads
– Vigepligt på kanalerne
– Sluseteknik
– Lys- og lydsignaler

For at deltage i dette kursus skal deltagerne som minimum have ’Duelighedsbevis i sejlads’.

Dato og sted

Skælskør – d. 22. februar 2020 (Gammelgade 23, 4230 Skælskør

Tid: Kl. 10:00 – 16:00

Pris: Kr. 750,- inklusiv materialer, prøvegebyr, certifikat + forplejning

Tilmelding: Senest 3 uger før kursets start på 70214242

Kurset gennemføres ved min. 10 deltager og max. 20 deltagere pr. kursus.

 

Mandag d. 24. februar 2020 kl. 18.30

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Skælskør Bådelaug, Havnevej 22


Dagsorden:

1.   Valg af dirigent.

2.   Valg af stemmetællere.

3.   Formandens beretning.

4.   Fremlæggelse af regnskab.

5.   Behandling af indkomne forslag.

6.   Fastsættelse af kontingent for året 2021.

7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg er:

      Bent Grathwohl (modtager genvalg).

      Bent Jensen (modtager genvalg).

      Mogens Koziel (modtager genvalg).

8.   Valg af suppleant.

9.   Valg af revisor.

10. Valg af revisor suppleant.

11.  Eventuelt.


Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest mandag d. 17 februar 2020.

Dagsorden og vedtægter vil være til stede i klubhuset på dagen. De kan endvidere ses på hjemmesiden.

Efter endt generalforsamling byder SBL på spisning. Maden leveres af restaurant Kok 25 og menuen er Wienerschnitzel og kage til kaffen.

Tilmelding til spisning skal ske til Pia Pedersen på tlf.: 2663 8555 eller mail bestyrelse@skaelskoer-baadelaug.dk


 

Marts:


11/3-2020

Besøg Flyvestation Aalborg med Danske Tursejlere

Tag med Danske Tursejlere på rundvisning på Air Transport Wing, Flyvestation Aalborg. Under besøget får du et kig bag kulisserne på ét af Danmarks nødberedskaber, og ind i dagligdagen for de mennesker, der er uddannet til at få dig sikkert hjem fra havet, hvis du nogensinde skulle få brug for det.

Du kan tilmelde dig arrangementet ved at ringe til Danske Tursejleres sekretariat på 70214242 eller skrive til info@dansketursejlere.dk

Arrangementet er for medlemmer af Danske Tursejlere og er gratis.

Dato: onsdag d. 11. marts 2020

Tilmeldingsfrist: mandag d. 2. marts 2020

Deltagerantal: max. 40

Program:

Kl. 17:00 Vi mødes ved hovedvagten, Vadum
Kl. 17:10 Vagthundeopvisning
Kl. 18:00 Spisning i cafeteriaet
Kl. 18:45 Start rundvisning

SAR, redningshelikopteren
Brand-Redning
Hercules transportfly
Challenger fly

Kl. 21:30 Kaffebord med afslutning

OBS. Der tages forbehold for ændringer i programmet, da flyvestationen er en dynamisk arbejdsplads


18/3-2020 Kl. 19.00 AFLYST!!!!!!

Klubaften hvor Mogens vil gennemgå drift og vedligehold af diesel motorer.

 

April:

AFLYST!!

5/4-2020 Kl.15.00  Standerhejsning  Derefter kaffe og kage

 

Maj:

AFLYST!!

3/5-2020 Kl 9-16 Hornfisketur  derefter Præmieoverrækkelse kaffe og kage

 

Juni:

23/6-2020 Sct. Hans grillen er klar kl. 18.00 til jeres medbragte mad, vand og øl kan købes til 5,00kr. 1 fl. rødvin til 50,00kr.

 

August:

29/8-2020 Pålidelighedssejlads

 

Åben invitation

 

Pris 100,00 kr. incl. startpakke.

 

Kl. 11.00-13.00: Tilmelding ved SBL klubhus.

Kl. 14.30; Første sejlads skydes i gang.

Kl. 15.30: Anden sejlads skydes i gang.

Kl. 18.00: Præmieoverrækkelse i SBL klubhus til dem der møder op, ellers går præmien videre.

Kl. 18.15: Grillen er klar til jeres medbragte mad. Øl, vin og vand kan købes.

 

Præmier:

1. Gavekort på 1500,00 kr.

2. Gavekort på 1000,00 kr.

3. Gavekort på 750,00 kr.

Trøstepræmie og

Præmie til bedst pyntet båd.

 

Sejlladsen er for alle både der kan flyde og sejle for egen kraft.

 

Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag og aften.

 

 

 

September:

 

 

Oktober:

25/10 Torsketur fra kl. 9.00 til 16.00 derefter Præmeioverrækkelse og  standernedtagning dertil kaffe og kage

 

Novenmber:

 

 

Kontingent Bank reg.nr.:2433 Kontonummer: 4383 501 291