Kontakt

Kontakt info for bestyrelsen:


Bestyrelsen kan kontaktes på  bestyrelse@skaelskoer-baadelaug.dk


Formand

Mogens Koziel                                    Båd: Michael ligger ved flydebro.

40595363

formand@skaelskoer-baadelaug.dk


Kassemester

Hans Henrik Christiansen                  Båd:   Ligger ved flydebro.

4073 1660

kassemester@skaelskoer-baadelaug.dk

Kontingent Bank reg.nr.:2433 Kontonummer: 4383 501 291


Bestyrelse og kontakt for lån af vores værktøj og ny klubstander

Bent Jensen                                        Båd: Walri Ligger ved kaj.

3144 1590

Mail: annemarie0918@gmail.com


Bestyrelse og bugseringsliste

Bent Grathwhol                                  Båd: Bertha 2 Pl. 80 Pakhuskaj.

6062 2015

Mail: bentgrathwohl@gmail.com